PROJECTEN voor clubs & hun trainers

We zijn er van overtuigd dat we vanuit onze kennis en ervaring complementair kunnen werken binnen een clubwerking, waarbij we steeds de opleiding van spelers koppelen aan de begeleiding van clubtrainers. 

ZAALPROGRAMMA
voor clubs

Benieuwd naar de werking van ons zaalprogramma?


Bekijk dan volgende filmpjes:

Celeste Vanlommel - speelster U11

Lotte Martens - jonge trainster

Tim Smedts - sportief coördinator

Zij vertellen je waarom zij kiezen voor Pro Volley en welke meerwaarde zij ervaren door de samenwerking tussen hun club en Pro Volley.


Film U11 @ WeGi

Film U13 @ Beerse


ZAALPROGRAMMA
voor clubs 2024-2025


Binnen ons zaalprogramma bieden we extra trainingen aan voor spelers die behoefte hebben aan meer trainingsmomenten. 


Onze aandacht gaat uit naar het werken aan de sterke punten van de individuele speler.

Werken aan de sterke punten vergroot het zelfvertrouwen.

Zelfvertrouwen zorgt voor verbetering van prestaties en succeservaring.

Succeservaring zorgt ervoor dat ze iets graag doen.

En iets graat doen, dat is de basis van succes!

Succesbeleving mag niet alleen bestaan uit het scoren, maar ook uit iets nieuws leren, goed samenwerking of het doorzetten en niet opgeven.


Pro Volley wilt zo breed mogelijk opleiden en begeleiden en is dus niet gebonden aan een clubwerking. Wij werken cluboverschrijdend. Alle spelers, trainers en clubs zijn welkom bij ons.  Daarom voorzien wij de mogelijkheid om zowel als club of als individuele speler in te schrijven voor ons programma.


We hebben 6 verschillende trainingsgroepen

- meisjes & jongens volleybalschool 

- meisjes & jongens U11 (2 locaties)
- meisjes & jongens U13 (2 locaties)

- meisjes U15 (2 locaties)

- meisjes U17 


Wat kan je verwachten binnen ons zaalprogramma? 

In elke categorie bieden we oefeningen aan die een verrijking moeten zijn in de individuele ontwikkeling van elke speler. Er wordt getraind op balvaardigheid, maar ook de fysieke en motorische aspecten komen aan bod. Verder schenken we ook aandacht aan spelinzicht, inclusief het samenspelen met een medespeler en ook tegen de tegenpartij. 

Tijdens elk trainingsmoment wordt er overgegaan naar een uitdagende spelvorm waarin de speler zowel bewust als onbewust een technische of tactische vaardigheid traint.


Alle trainingen zijn opgebouwd vanuit een visie en jaarplan met doelstellingen, opgebouwd vanuit ons sportief beleid. 


We zetten erg in op de koppeling tussen de opleiding van de spelers en begeleiding van de clubtrainers. 


We trachten meermaals per seizoen samen te zitten met de sportief verantwoordelijke van de club om de opleiding en begeleiding van de spelers en trainers samen op te volgen. Heeft jouw club interesse in ons zaalprogramma?

Neem dan zeker contact op via info@pro-volley.be.

We komen graag langs in jouw club om (vrijblijvend) meer info te geven.